hiqh quality miniature schnazuers & german spitzes

NVP Ostrava – 10.4.2016

Kassiopeia Hvězda Rajhradu – V1, CAC, posuzoval F. Šimek
Kassiopeia dokončila Českého šampiona